Get Adobe Flash player

Ngày 08 tháng 10 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn tổ chức thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2011 – 2012. Có 291 em học sinh dự thi ở các môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin. Kết quả có 122 học sinh đạt giải, gồm:

- Môn Văn: 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 14 giải KK.

- Môn Sử: 01 giải Nhì, 04 giải Ba và 10 giải KK.

- Môn Địa: 02 giải Ba và 11 giải KK.

- Môn Anh: 02 giải Ba và 14 giải KK.

- Môn Toán: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải KK.

- Môn Lý: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 08 giải KK.

- Môn Hóa: 02 giải Ba và 09 giải KK.

- Môn Sinh: 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 18 giải KK.

- Môn Tin: 04 giải Ba và 04 giải KK.

Kết quả danh sách chi tiết kèm theo: