Get Adobe Flash player

Nhằm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện trường học, sáng ngày 28 tháng 10 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn đã khai giảng lớp tập huấn công tác thư viện từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2011.

Tham gia lớp tập huấn có 44 cán bộ thư viện. Qua ba ngày tập huấn, lớp học đã được truyền đạt các kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ thư viện như: phân loại sách và miêu tả ấn phẩm. Hầu hết cán bộ thư viện nắm được những kiến thức cơ bản về phân loại, miêu tả sách, miêu tả ấn phẩm. Sự nhiệt tình trong truyền đạt, hướng dẫn của các giáo viên và tinh thần ham học hỏi của học viên. Lớp học đã thu được kết quả tốt đẹp.