Get Adobe Flash player

KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HỌC SINH

NĂM HỌC 2011 -2012


1. Kết quả thi Bóng đá TH,THCSBóng chuyền THCS

Số lượng các đơn vị đăng ký tham gia:

Đối với TH:

- Môn Bóng đá có 30/30 trường đăng ký tham gia thi đấu, được chia làm 04 bảng thi đấu trên các sân Hoài Châu Bắc, Đào Duy Từ, Hoài Hương 1 và Bồng Sơn

Đối với THCS:

- Môn Bóng đá có 17/17 trường đăng ký tham gia, được chia làm 04 bảng thi đấu trên sân vận động Tam Quan và Bồng Sơn

- Môn Bóng chuyền nam, nữ có 17/17 trường đăng ký tham gia, được chia làm 04 bảng thi đấu trên sân trường THCS Hoài Thanh Tây

 

 

Chất lượng chuyên môn của các đơn vị:

Chất lượng chuyên môn thi đấu của các đội tương đối đồng đều, có tiến bộ rõ rệt so với những lần tổ chức trước. Nhiều đơn vị có sự chuẩn bị và đầu tư tốt như THCS: Đào Duy Từ, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú... TH: Bồng Sơn, TH Hoài Hương 1, Hoài Thanh Tây, Hoài Châu Bắc.

Tuy nhiên đối với môn bóng chuyền nam còn nhiều hạn chế về mặt kỹ, chiến thuật so với những năm trước đây.

Đối với môn bóng đá TH và THCS còn mắc nhiều lỗi nhất là lỗi ném biên (THCS), đá biên (TH).

Kết quả thi đấu :

*/ Môn bóng đá:

a) Trung học cơ sở:

Giải I

Trường THCS Đào Duy Từ

Giải II

Trường THCS Bồng Sơn

Giải III

Trường THCS Hoài Châu

Giải III

Trường THCS Hoài Thanh

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Đức

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Mỹ

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Thanh Tây

Giải khuyến khích

Trường THCS Tam Quan Bắc

b)Tiểu học:


 

Giải I

Trường TH Hoài Thanh Tây

Giải II

Trường TH Hoài Châu Bắc

Giải III

Trường TH Bồng Sơn

Giải III

Trường TH số 1 Hoài Hương

Giải khuyến khích

Trường TH số 1 Tam Quan Nam

Giải khuyến khích

Trường TH số 2 Hoài Tân

Giải khuyến khích

Trường TH số 1 Tam Quan Bắc

Giải khuyến khích

Trường TH Hoài Hải

*/ Môn bóng chuyền:

a) Nam Trung học cơ sở :

Giải I

Trường THCS Đào Duy Từ

Giải II

Trường THCS Hoài Tân

Giải III

Trường THCS Hoài Đức

Giải III

Trường THCS Hoài Châu

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Phú

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Sơn

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Thanh Tây

Giải khuyến khích

Trường THCS Tam Quan Nam

b) Nữ Trung học cơ sở :


Giải I

Trường THCS Đào Duy Từ

Giải II

Trường THCS Hoài Phú

Giải III

Trường THCS Hoài Châu

Giải III

Trường THCS Hoài Châu Bắc

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Xuân

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Mỹ

Giải khuyến khích

Trường THCS Hoài Thanh

Giải khuyến khích

Trường THCS Tam Quan Nam

2. Kết quả thi Cờ vua, Bóng bàn, Cầu lông THCS

Số lượng các đơn vị đăng ký tham gia:

- Môn Cờ vua có 17/17 trường đăng ký tham gia.

- Môn Bóng bàn có 15/17 trường; Các trường không tham gia: Hoài Hải, Hoài Sơn

Chất lượng chuyên môn của các đơn vị:

Chất lượng chuyên môn thi đấu của các đội tương đối đồng đều, có tiến bộ rõ rệt so với những lần tổ chức trước. Nhiều đơn vị có sự chuẩn bị và đầu tư tốt như Tam Quan, Bồng Sơn , Đào Duy Từ, Hoài Đức, Tam Quan Nam...

Kết quả thi đấu :

TT

Họ và tên

Đơn vị

Giải

CẦU LÔNG NAM

1

Lê Quang Vỹ

Tam Quan

Giải I

2

Nguyễn Công Trạng

Đào Duy Từ

Giải II

3

Nguyễn Chí Quốc

Bồng Sơn

Giải III

4

Huỳnh Tấn Hiếu

Hoài Thanh Tây

Giải III

5

Nguyễn Tấn Đức

Hoài Xuân

Giải KK

6

Lương Văn Quang

Hoài Châu

Giải KK

7

Diệp Anh Việt

Tam Quan Bắc

Giải KK

8

Trần Phạm Anh Tuấn

Hoài Hương

Giải KK

CẦU LÔNG NỮ

1

Nguyễn Thị Phúc

Bồng Sơn

Giải I

2

Nguyễn Thị Mỹ Huệ

Đào Duy Từ

Giải II

3

Nguyễn Mỹ Kiều

Hoài Đức

Giải III

4

Phạm Mỹ Linh

Hoài Thanh

Giải III

5

Ngô Thanh Hương

Tam Quan Bắc

Giải KK

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hoài Sơn

Giải KK

7

Lê An Thư

Hoài Hương

Giải KK

8

Huỳnh Thị Hồng Trang

Hoài Thanh Tây

Giải KK

BÓNG BÀN NAM

1

Trần Thế Hùng

Bồng Sơn

Giải I

2

Phạm Duy Thắng

Tam Quan Nam

Giải II

3

La Thành Duy

Tam Quan Bắc

Giải III

4

Đào Duy Phát

Hoài Phú

Giải III

5

Nguyễn Hoàng Mạnh

Hoài Hương

Giải KK

6

Đào Văn Huy

Hoài Đức

Giải KK

7

Trịnh Nhất Sinh

Hoài Sơn

Giải KK

8

Phạm Ngọc Chiều

Hoài Châu Bắc

Giải KK

BÓNG BÀN NỮ

1

Huỳnh Hải Dương

Tam Quan Nam

Giải I

2

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Tam Quan Bắc

Giải II

3

Nguyễn Thị Thủy Triều

Đào Duy Từ

Giải III

4

Nguyễn Thị Hồng Ca

Hoài Mỹ

Giải III

5

Nguyễn Thị Như Huệ

Hoài Xuân

Giải KK

6

Phạm Thị Bạn

Hoài Châu

Giải KK

7

Đỗ Thị Thanh Thảo

Hoài Thanh Tây

Giải KK

8

Hồ Thị Kim Cúc

Bồng Sơn

Giải KK

CỜ VUA NAM

1

Trần Hữu Trí

Hoài Hương

Giải I

2

Nguyễn Anh Tuấn

Đào Duy Từ

Giải II

3

Lê Thanh Tin

Hoài Thanh Tây

Giải III

4

Trần Minh Tiệp

Hoài Thanh

Giải III

5

Trần Gia Trường

Hoài Tân

Giải KK

6

Trà Trần Quý Thiên

Bồng Sơn

Giải KK

7

Đinh Tấn Bảo

Hoài Mỹ

Giải KK

8

Ngô Đức Trọng

Hoài Sơn

Giải KK

CỜ VUA NỮ

1

Đặng Thị Thu Thủy

Tam Quan Nam

Giải I

2

Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh

Hoài Đức

Giải II

3

Ngô Thị Hoa Quỳnh

Hoài Sơn

Giải III

4

Võ Thị Thu Thảo

Bồng Sơn

Giải III

5

Phạm Thị Nhật Linh

Hoài Châu Bắc

Giải KK

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hoài Xuân

Giải KK

7

Sử Thị Hằng

Hoài Mỹ

Giải KK

8

Lê tường Vi

Tam Quan Bắc

Giải KK

3.Kết quả thi Cờ vua, Bóng bàn TH

Số lượng các đơn vị đăng ký tham gia:

- Môn Cờ vua có 30/30 trường đăng ký tham gia.

- Môn Bóng bàn nam có 22/30 trường tham gia, 08 trường không tham gia: Hoài Đức 1, Hoài Đức 3; Hoài Thanh1, Hoài Xuân, Hoài Tân 2, Tam Quan Nam 2, Tam Quan 2, Hoài Sơn 2.

- Môn Bóng bàn nữ19/30 trường tham gia; 11 trường không tham gia: Hoài Đức 1, Hoài Đức 3; Hoài Thanh1, Hoài Xuân, Hoài Tân 2, Hoài hảo 1, Hoài Hảo 2,Tam Quan Nam 2, Tam Quan 1,Tam Quan 2, Hoài Sơn 2.

Chất lượng chuyên môn của các đơn vị:

- Môn Bóng bàn: Chất lượng chuyên môn thi đấu của các đội tương đối đồng đều, nhưng chất lượng chưa tốt so với những năm tổ chức trước đây. Nhiều đơn vị có sự chuẩn bị và đầu tư tốt như Tam Quan Nam 1, Tam Quan Bắc 1, Tam Quan Bắc 2, Bồng Sơn 3...

- Môn Cờ vua: Chất lượng chuyên môn quá thấp so với những năm trước, song cũng nhiều trường có chuẩn bị và đầu tư tốt: Tam Quan Nam 1, Hoài Sơn 1, Hoài Sơn 2, Hoài Tân 1 ...

Kết quả thi đấu :

TT

Họ và tên

Đơn vị

Giải

BÓNG BÀN NAM

1

Đoàn Anh Quân

Tam Quan Nam 1

Giải I

2

Võ Diệp Thành Nhơn

Tam Quan Bắc 2

Giải II

3

Lâm Gia Huy

Tam Quan Bắc 1

Giải III

4

Võ Kim Quân

Bồng Sơn 3

Giải III

5

Võ Thành Nhơn

Hoài Hảo 1

Giải KK

6

Cai Hoàng Nghĩa

Tam Quan 1

Giải KK

7

Phùng Sở Lợi

Bồng Sơn

Giải KK

8

Lê Hoài Việt

Hoài Hảo 2

Giải KK

BÓNG BÀN NỮ

1

Nguyễn Lê Yến Linh

Tam Quan Nam 1

Giải I

2

Nguyễn Nguyệt Uyên

Hoài Châu

Giải II

3

Thái Nguyễn Tâm Thùy

Hoài Hải

Giải III

4

Lê Gia Linh

Tam Quan Bắc 1

Giải III

5

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Hoài Thanh Tây

Giải KK

6

Nguyễn Thị Bích Phượng

Bồng Sơn 3

Giải KK

7

Phạm Hà Thanh Tâm

Hoài Tân 1

Giải KK

8

Trần huỳnh Thị Tú Uyên

Bồng Sơn

Giải KK

CỜ VUA NAM

1

Nguyễn Lê Thân

Hoài Sơn 1

Giải I

2

Phan Đức Tín

Tam Quan Bắc 2

Giải II

3

Lê Thanh Nhân

Hoài Sơn 2

Giải III

4

Nguyễn Minh Tâm

Hoài Tân 1

Giải III

5

Nguyễn Thành Đa

Hoài Hương 1

Giải KK

6

Nguyễn Minh Quang

Tam Quan Nam 1

Giải KK

7

Cao Minh Vương

Hoài Châu Bắc 1

Giải KK

8

Trịnh Hoàng Khoa

Tam Quan Nam 2

Giải KK

CỜ VUA NỮ

1

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tam Quan Nam 1

Giải I

2

Trần Thị Thanh Thu

Hoài Sơn 2

Giải II

3

Phan Thị Tường Vi

Tam Quan Bắc 2

Giải III

4

Nguyễn Phương Chi

Hoài Đức 1

Giải III

5

Huỳnh Lê Ngọc Tuyết

Hoài Sơn 1

Giải KK

6

Phan Thị Bích My

Hoài Tân 1

Giải KK

7

Trần Thị Thu Mỹ

Hoài Hương 3

Giải KK

8

Vũ Thị Trung Hiếu

Hoài Châu Bắc 1

Giải KK

4. Đánh giá chung:

a) Ưu điểm :

- Giải được tổ chức đúng tiến độ, thời gian qui định của Ban tổ chức.

- Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của Ban tổ chức, các trường TH, THCS được Ban tổ chức chọn địa điểm tổ chức thi đấu và câu lạc bộ TDTT thị trấn Bồng Sơn, trường THPT Phan Bội Châu, THPT Nguyễn Trân đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, lực lượng trọng tài tham gia điều hành giải.

- Ban tổ chức đã kịp thời chỉ đạo và theo sát quá trình diễn biến của giải.

b) Tồn tại :

- Có một vài đơn vị còn đi trễ giờ quy định của Ban tổ chức.

- Một số đơn vị khi thi đấu chưa trang bị được quần áo đồng phục.

- Một số hồ sơ, thủ tục thi đấu chưa đảm bảo yêu cầu của Ban tổ chức đề ra.

Ban tổ chức giải

­______________________________________________