Get Adobe Flash player

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2011 – 2012, được sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục tỉnh, Liên đoàn lao động huyện và sự thống nhất của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn. Ngày 14/3/2012 Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Hoài Nhơn tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn.

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục Hoài Nhơn và 68 công đoàn cơ sở trực thuộc. Nội dung Hội nghị tập huấn lần này bao gồm: các nội dung lý luận, nghiệp vụ hoạt động công đoàn và triển khai công tác tài chính công đoàn, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ chủ chốt ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành.

Mai Thảo