Get Adobe Flash player

Thực hiện Công văn số 380/UBND-NC ngày 15/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn về việc tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Công văn số 408/UBND-NC ngày 26/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn; Kế hoạch số 19/KH-BCĐ 138 ngày 26/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn về việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP và chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2012, phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn hướng dẫn các trường một số nội dung thực hiện theo các văn bản trên như sau:

Các trường tải chi tiết tại đây:

 

video