Get Adobe Flash player

Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phòng GD và ĐT Hoài Nhơn thông báo Hiệu trưởng các trường kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 cụ thể như sau:

Các trường tải chi tiết tại đây: