Get Adobe Flash player

Lãnh đạo

 1. Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Trưởng phòng 

2. Ông Lê Xuân Thành - Phó Trưởng phòng 

3. Bà Nguyễn Thị Nghệ An Phó Trưởng phòng 

Tổ Hành chính tổng hợp

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo – Tổ trưởng

2. Ông Đỗ Phú Thành – Chuyên viên

3. Ông Trần Thám – Chuyên viên

4. Bà Trương Thị Chi – Chuyên viên

5. Ông Trần Văn Thu – Kế toán trưởng

6. Bà Nguyễn Thị Minh Trúc – Kế toán viên

7. Bà Lê Thị Bích Loan – Kế toán viên

8. Bà Hoàng Thị Bích Hà – Văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho

Tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Ông Trần Dã Thảo – Tổ trưởng

2. Bà Lê Thị Kim Hồng – Chuyên viên

3. Ông Phạm Khắc Thu – Chuyên viên

4. Ông Trần Văn Thân – Chuyên viên

5. Ông Huỳnh Thanh Phong – Chuyên viên

6. Ông Nguyễn Ngọc Sạn – Chuyên viên

7. Ông Đỗ Minh Trung – Chuyên viên

7. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chuyên viên

Công đoàn ngành:

1. Bà Lê Thị Kim Hồng – Chủ tịch

2. Ông Huỳnh Thanh Phong – Phó chủ tịch