Get Adobe Flash player

 1. Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại

 2. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non tư thục

 3. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

 4. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục

 5. Giải thể trường mầm non

 6. Giải thể trường tiểu học

 7. Giải thể trường trung học cơ sở

 8. Sáp nhập, chia tách trường mầm non

 9. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 10. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 11. Thành lập trường trung học cơ sở

 12. Thành lập trường mầm non

 13. Thành lập trường tiểu học

video