Get Adobe Flash player

Sáng 20/9/2014 Công đoàn ngành Giáo dục huyện Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2014 - 2015.

Trong năm học 2013 - 2014, quy mô trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển. Toàn ngành có 69 cơ sở giáo dục; trong có 21 trường MN, MG công lập, 30 trường Tiểu học và 18 trường THCS với 39.174 học sinh. Có 2.141 lao động, trong đó có 1446 nữ chiếm tỉ lệ 67,5%.

Phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành được duy trì và phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục ở các trường.

Năm học 2013 - 2014, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng 04 trường, nâng số trường chuẩn quốc gia toàn ngành lên 38/69 trường, tỉ lệ 55,07%; trong đó MN-MG 04 trường, Tiểu học 21 trường, THCS 13 trường. Tỉ lệ học sinh khá giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước. Toàn huyện có: 47 HSG cấp tỉnh bậc THCS, 10 em HSG cấp tỉnh bậc tiểu học; có 12 giáo viên Tiểu học đạt GVDG cấp tỉnh; 6 cán bộ Thư viện giỏi cấp tỉnh, 01 cán bộ Thư viện giỏi cấp Quốc gia. Toàn ngành có 10 Công đoàn cơ sở và 12 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; CĐCS trường THCS Hoài Hương được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 01 CĐCS và 01 cá nhân được CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen.

Công tác chăm lo đời sống, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của giáo viên và người lao động được quan tâm đúng mức. Năm qua, công đoàn ngành tiếp nhận 14 xuất hỗ trợ của cấp trên cho cán bộ giáo viên gặp khó khăn hoạn nạn với số tiền 7.000.000đ; Công đoàn huyện hỗ trợ 53 xuất cho cán bộ giáo viên gặp khó khăn, đau yếu với số tiền 17.300.000đ, thăm tặng quà các trường vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện với số tiền 4.600.000 đ.

Đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2013 được 299.662.770đ, đóng góp xây dựng tượng đài liệt sỹ huyện 305 triệu đồng; quỹ bão lụt miền Trung 219.457.635đ.

Năm học 2014 - 2015, Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong dịp này, ông Phan Tấn Dũng, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh Bình Định đã vinh dự trao cờ xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn ngành Giáo dục Hoài Nhơn.