Get Adobe Flash player

Sáng 17/9/2014 ngành Giáo dc và Đào to Hoài Nhơn t chc Hi ngh tng kêt năm hc 2013 - 2014 và trin khai nhim v năm hc 2014 - 2015; đng thi khen thưởngcác tp th, cá nhânxut sctiêu biu trong năm hc.

Năm học 2013 - 2014, toàn huyện có 36 cơ sở giáo dục mầm non; trong đó có 24 trường (21 trường MN,MG công lập và 3 trường MN ngoài công lập) và 12 cơ sở mầm non tư thục độc lập. Có 251 nhóm, lớp; trong đó có 24 nhóm nhà trẻ và 227 lớp mẫu giáo. Tổng số trẻ ra lớp 9.062 cháu; số trẻ được tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng là 654 cháu độ tuổi từ 1 đến 2 tuổi. Toàn huyện có 18 trường mầm non, mẫu giáo bán công, dân lập được chuyển đổi sang loại hình trường công lập. Hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, được UBND tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013.

Toàn huyện có 30 trường tiểu học với 17.947 học sinh/587 lớp. Trong đó, số trẻ tuyển vào lớp 1 là 3.594/3.594 trẻ đạt 100%; có 24 trường tổ chức học 2 buổi/ngày với 6.338/193 lớp học ngày; có 11 trường tổ chức bán trú; có 30/30 trường dạy ngoại ngữ, 21/30 trường dạy tin học cho học sinh. Chất lượng hạnh kiểm của học sinh có 17.946/17.947 em thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đạt 99,99%. Học lực có 7.539 học sinh đạt loại Giỏi chiếm 44,7%, tăng 2% so với năm học trước; Học sinh tiên tiến có 6.447 em đạt 38,7%, tăng 2,2%. Trong năm học qua, các trường đã triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, các kỹ thuật dạy học mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đối với bậc THCS, toàn huyện có 18 trường, tăng 01 trường so với năm trước. Có 12.165 học sinh, trong đó lên lớp thẳng 11.587 em, tỉ lệ 95,23%; học sinh phải thi lại: 516 em, tỉ lệ 4,24%. Chất lượng trong năm cơ bản được giữ vững, tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng so với cùng kì.

Năm học 2014 - 2015, toàn ngành tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.