Get Adobe Flash player

Thực hiện Công văn số 1443/SGDĐT-GDTH ngày 23/9/2014 của Sở Báo cáo viên: Ông Đỗ Minh Trung - CV Phòng Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 9/10 và 10/10/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn tổ chức tập huấn Thông tư cho 90 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tiểu học trong toàn huyện. Mục đích và phương pháp của đợt tập huấn là nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học; kỹ thuật đánh giá, đánh giá thường xuyên, cách đánh giá bằng nhận xét...; Phương pháp tập huấn sẽ theo phương pháp cùng tham gia. Báo cáo viên sẽ không giảng giải lý thuyết mà cùng chia sẻ, đồng hành với học viên. Trên cơ sở các môn học, báo cáo viên sẽ cùng với học viên phân tích các tình huống đánh giá thường xuyên, xây dựng đánh giá bằng nhận xét.

Qua buổi tập huấn tất cả cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phải nghiên cứu kỹ về Thông tư, với sự trải nghiệm thực tế của mình, hãy phân tích, so sánh giữa cách đánh giá cho điểm trước đây, và đánh giá kết hợp cho điểm định kỳ với đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, để hiểu sâu sắc ý nghĩa, tính ưu việt của sự thay đổi và đây là điểm mới đáng chú ý nhất của thông tư cũng như nội dung thu hút sự quan tâm nhiều của các cấp quản lý, thầy giáo, cô giáo.