Get Adobe Flash player
Chỉ mục bài viết
Hội thảo Tiểu đề án II năm 2014.
Page 2
Tất cả các trang

       Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010-2015 và Kế hoạch số 181/PGD ngày 21/4/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Tiểu đề án II về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn huyện Hoài Nhơn năm 2014;

 

Sáng 17/11/2014 Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Công đoàn ngành phối hợp tổ chức Hội thảo Tiểu đề án II về “Vai trò của nữ cán bộ, giáo viên trong gia đình” nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nữ giáo viên, người lao động, học sinh về bốn phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong các nhà trường, tạo chuyển biến mới trong rèn luyện, phấn đấu theo 4 phẩm chất đạo đức một cách tự nguyện, nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày.

Tham gia Hội thảo Tiểu đề án II có Bà Trương Thị Diện – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Lãnh đạo, cán bộ nữ phòng GD và ĐT; Trưởng Ban nữ công các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS trong huyện.

Tham luận, trao đổi tại Hội thảo tập trung các giải pháp, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Tiểu đề án II, kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng gia đình, giúp cuộc sống ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.