Get Adobe Flash player

Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

Năm học 2014-2015 toàn tỉnh Bình Định có 05 tập thể, trong đó có đơn vị trường Tiểu học số 3 Bồng Sơn - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn được Chính phủ tặng Cờ Thi đua đã có  thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Đơn vị Trường Tiểu học số 3 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

 

video