Get Adobe Flash player

Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2016 - 2017: Đổi mới cách thi, cách đánh giá

Tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT sẽ đổi mới cách chấm tiết dạy thực hành của giáo viên. Theo đó, giáo viên sẽ được chủ động chuẩn bị nội dung và thể hiện khả năng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong tiết dạy dự thi.

Không cần dạy hết nội dung tiết học

 

Đây là một nét mới, bởi theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn, những đơn vị kiến thức nào trong tiết học mà giáo viên chưa dạy hết thì có thể hướng dẫn học sinh học ở nhà hay sẽ dạy ở tiết kế tiếp. “Các thầy cô được phép chuẩn bị nội dung sẽ dạy và không nhất thiết phải dạy hết các nội dung để đạt tất cả các mục tiêu trong một tiết dạy như trước đây” - ông Tuấn cho biết.

Một tiết Hóa dạy bằng phương pháp dạy học tích cực tại Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn) của cô giáo Ngô Thị Thanh Phương.

Chẳng hạn, bài X có 4 đơn vị kiến thức và chỉ dạy 1 tiết theo phân phối chương trình hiện hành. Giáo viên dự thi xây dựng kế hoạch dạy học bài X (giáo án) phải thể hiện 4 đơn vị kiến thức. Tuy nhiên, có thể dạy hết hay chỉ một số đơn vị kiến thức trong thời lượng 45 phút với các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp.

Một nét mới khác của Hội thi năm nay là giáo viên phải dạy thực hành các tiết học bằng phương pháp dạy học tích cực - điều mà ở những Hội thi trước chỉ mang tính khuyến khích. Để đánh giá khách quan, công bằng các tiết dạy thực hành của giáo viên, Sở sẽ sử dụng Phiếu đánh giá tiết dạy của Bộ GD&ĐT đối với cấp học trung học.

Lan tỏa phong trào đổi mới phương pháp dạy học

Người đứng đầu ngành GD&ĐT tỉnh khẳng định, tại Hội thi, Sở GD&ĐT sẽ không đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên mà tập trung vào các tiêu chí ở hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

Theo đó, yêu cầu cao nhất của việc đánh giá này là giáo viên phải thể hiện năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực của mình và sự vận dụng ấy cho ra hiệu quả như thế nào, cụ thể là tác động ra sao đến học sinh - nhân vật trung tâm mà hoạt động giáo dục hướng đến.

Theo kế hoạch, Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 sẽ diễn ra từ 27.10 - 18.11, gồm 2 vòng. Ở vòng 1, giáo viên dự thi nộp cho Ban tổ chức sáng kiến kinh nghiệm và làm bài kiểm tra năng lực chuyên môn.

Nếu đạt yêu cầu của vòng 1, giáo viên dự thi bước vào vòng 2, thực hành giảng dạy 2 tiết thực hành tại lớp. Các tiết dạy phải theo phân phối chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết tự chọn (giáo viên chọn 1 tiết theo phân phối chương trình) và 1 tiết bắt buộc (giáo viên bốc thăm tiết dạy do Ban  tổ chức quy định).

Triển khai đổi mới cách đánh giá giáo viên trong Hội thi này, theo ông Tuấn, nhằm tác động đến ý thức phải đổi mới phương pháp dạy học trong hệ thống giáo viên toàn tỉnh, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả GD&ĐT.

Bởi vì, để có thể thể hiện thuần thục cách dạy học với phương pháp tích cực trong mỗi tiết dạy dự thi, đặc biệt với đối tượng học sinh không phải do mình giảng dạy hàng ngày, đòi hỏi giáo viên dự thi phải nắm chắc và vận dụng tốt phương pháp. Để có được điều đó, đội ngũ dự thi phải là những người rất xông xáo trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở cơ sở.

“Thực tế, lâu nay ngành GD&ĐT đã triển khai sâu rộng việc đổi mới phương pháp dạy học trong toàn thể giáo viên. Tuy nhiên, công tác kiểm tra chưa thấu đáo, và quan trọng hơn là giáo viên chưa có động lực để tự bản thân họ chuyển biến. Với những đổi mới từ Hội thi này, không cách nào khác, từng giáo viên sẽ phải cố gắng, tích cực dạy theo phương pháp mới để nâng năng lực của mình lên. Việc đổi mới này còn mang tính định hướng để bắt kịp với xu thế đổi mới của giáo dục Việt Nam thời gian tới” - ông Tuấn trao đổi.

 

 

NGỌC TÚ

 

Nỗ lực của ngành GD&ĐT trong đẩy mạnh đổi mới thanh tra giáo dục năm học này nhằm góp phần tăng nề nếp kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.

“Hoạt động thanh tra sẽ không trùng lắp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian; không làm cản trở hoạt động bình thường của các cá nhân, cơ sở giáo dục; không chồng chéo với hoạt động thanh tra của các cơ quan nhà nước khác.  Sở tuyệt đối không bao che cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, luôn khuyến khích các cơ sở giáo dục trực thuộc tăng cường tự kiểm tra đi đôi với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình” - ông Tuấn khẳng định.

 

NGỌC TÚ