Get Adobe Flash player

Tiến sĩ Lê Thanh Hải - Phó hiệu trưởng trường ĐH Duy Tân cho biết, sau khi học được 1 năm, nếu thấy mình chọn nhầm nghề, TS vẫn có cơ hội thay đổi, chọn một ngành học mới nhưng phải cùng khối ngành cũ. Một học sinh khác hỏi thêm: “Em thi đỗ vào một trường ĐH ở Đà Nẵng, nhưng muốn chuyển về học ở ĐH Quảng Nam sau khi học 1 năm có được không?”. Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương - Phó hiệu trưởng ĐH Quảng Nam khẳng định, có thể chuyển trường vì hiện nay các trường đào tạo theo học chế tín chỉ, nên có thể thực hiện được nguyện vọng (NV) này.

Có em hỏi: “Nếu không đậu NV1 thì phải làm gì?”. Các chuyên gia cho rằng, nên thường xuyên theo dõi báo, đài để xem thông tin về NV2 của các trường. Bên cạnh đó, tiến sĩ Lê Tấn Duy, ĐH Đà Nẵng khuyên nên sáng suốt chọn ngành học phù hợp với sức học của mình, bởi không chỉ có con đường đi thẳng mới vào được ĐH. Nên chọn ngay NV1 vào CĐ, TC để khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn, sau đó học chương trình liên thông lên ĐH. Hiện nay, chương trình liên thông được tổ chức rất rộng rãi tại rất nhiều trường ĐH trong nhiều khối ngành, nghề ở các khu vực.

Có em hỏi: “Nếu không đậu NV1 thì phải làm gì?”. Các chuyên gia cho rằng, nên thường xuyên theo dõi báo, đài để xem thông tin về NV2 của các trường. Bên cạnh đó, tiến sĩ Lê Tấn Duy, ĐH Đà Nẵng khuyên nên sáng suốt chọn ngành học phù hợp với sức học của mình, bởi không chỉ có con đường đi thẳng mới vào được ĐH. Nên chọn ngay NV1 vào CĐ, TC để khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn, sau đó học chương trình liên thông lên ĐH. Hiện nay, chương trình liên thông được tổ chức rất rộng rãi tại rất nhiều trường ĐH trong nhiều khối ngành, nghề ở các khu vực.