Get Adobe Flash player

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn

Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Chức vụ: Trưởng phòng

 

Ông Lê Xuân Thành - Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 

Bà Nguyễn Thị Nghệ An - Chức vụ: Phó Trưởng phòng