Get Adobe Flash player

1. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo – Tổ trưởng tổ Hành chính tổng hợp

 

2. Ông Đỗ Phú Thành – Chuyên viên

 

3. Ông Trần Thám – Chuyên viên

 

4. Bà Trương Thị Chi – Chuyên viên

 

5. Ông Trần Văn Thu – Kế toán trưởng

 

6. Bà Nguyễn Thị Minh Trúc – Kế toán viên

 

7. Bà Lê Thị Bích Loan – Kế toán viên

 

8. Bà Hoàng Thị Bích Hà – Văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho