Get Adobe Flash player

1. Bà Lê Thị Kim Hồng – Chủ tịch Công đoàn ngành

2. Ông Huỳnh Thanh Phong – Phó chủ tịch Công đoàn ngành