Get Adobe Flash player

Trong cương vị lãnh đạo, ông Tạ Thanh Liêm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bí thư Chi bộ, đã có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần cải thiện đời sống của những người khó khăn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Liêm đã cùng Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn Chi nhánh thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ; triển khai các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành cho cán bộ, nhân viên học tập đầy đủ và thường xuyên. Từ đó, mọi người được nâng cao năng lực, thực hiện tốt công việc.


Tính đến cuối tháng 10.2009, doanh số cho vay của Chi nhánh đã đạt 558,5 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 1.153,8 tỉ đồng, tăng 34,2% so với dư nợ năm 2008. Nhiều chương trình cho vay được triển khai khá tốt; trong đó, cho vay hộ nghèo với 18.175 lượt hộ vay, doanh số cho vay đạt 272,6 tỉ đồng;….

Để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, ngoài việc điều hành sâu sát, ông Liêm luôn coi trọng kiểm tra - kiểm toán nội bộ; đồng thời, tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị cấp tỉnh, huyện kiểm tra hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn được phân công phụ trách. Nhờ đó, chất lượng tín dụng ưu đãi của Nhà nước ngày càng được nâng cao, đem lại hiệu quả khả quan, đời sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được ổn định, tỉ lệ hộ nghèo giảm.

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng trong đơn vị. Chi nhánh đã lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và triển khai từ tỉnh xuống các phòng giao dịch các quy định, quy chế về phòng chống tham nhũng.

Nắm chắc nguyên tắc thu - chi tài chính, ông Liêm đã chỉ đạo tích cực giảm bớt các khoản chi tiêu chưa cần thiết, thực hiện tốt các khoản chi tiêu khoán tài chính. Chi nhánh đã thực hiện tốt và duy trì quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống người lao động.

  • Minh Toàn