Get Adobe Flash player

 

Hoà trong không khí tưng bừng của cả nước đón chào năm học mới năm học 2011- 2012. Năm học Chào mừng thành công đại Hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm học chào mừng thắng lợi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XIII, Trường Tiểu học Bồng Sơn long trọng tiến hành tổ chức Lễ khai giảng năm học 2011-2012.

Đọc thêm...

BÁO CÁO TỔNG KẾT ỨNG DỤNG CNTT

NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2010-2011

1. Khái quát chung

Với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn tiếp tục phát động “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin” trong giảng dạy và quản lý.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên được tham dự các lớp học nâng cao trình độ, đảm bảo theo chuẩn đào tạo quy định. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực giảng dạy của giáo viên. Tăng cường xây dựng đội ngũ để đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

Chỉ đạo các trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. Triển khai và ứng dụng các phần mềm do Bộ GD-ĐT triển khai như Emis, Pmis, V.Emis vào công tác quản lý nhà trường. Sử dụng và khai thác có hiệu quả mạng Internet phục vụ cho việc quản lý và giảng dạy. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn, giáo viên soạn giảng giáo án điện tử, soạn giáo án vi tính.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên. Trong năm học 2010 – 2011, 100% các trường THCS đều trang bị phòng máy có kết nối internet để dạy Tin học và 05 trường Tiểu học đã có phòng máy vi tính và đưa chương trình Tin học vào giảng dạy theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 100% các trường Mẫu giáo đều được trang bị máy tính văn phòng.

Hiện nay có 86,4% cán bộ quản lý, 73,9% giáo viên, công nhân viên sử dụng được máy vi tính và tra cứu các thông tin trên internet đáp ứng nhu cầu trong công tác nghiên cứu, khai thác để phục vụ cho công tác quản lý và chuyên môn.

Sử dụng có hiệu quả Website www.pgdhoainhon.edu.vn cung cấp các thông tin hoạt động của ngành trong công tác chỉ đạo chuyên môn; gửi nhận văn bản quan Email, website nhanh chóng, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả cao.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có hệ thống thiết bị họp qua mạng do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp là điều kiện thuận lợi để tổ chức họp/tập huấn từ xa qua mạng; giảm bớt chi phí và thời gian.

Tuy nhiên việc nhận thức vai trò ứng dụng CNTT từ chính cán bộ quản lý của một số trường, các cơ sở giáo dục đào tạo còn chưa đồng bộ, nhiều hạn chế dẫn đến ứng dụng CNTT vào trong công tác quản lý và giảng dạy chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng và ứng dụng. Mặt khác còn thiếu sự chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành về việc quản lý, điều hành, sử dụng CNTT.

Cơ sở hạ tầng CNTT của các trường còn thiếu không đồng bộ, hiệu quả sử dụng, ứng dụng thấp.

2. Công tác tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản về CNTT của Bộ GD&ĐT

Việc thực hiện các văn bản của Bộ: Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012; Công văn số 4937/BGDĐT-CNTT ngày 25/8/2010 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011; Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1525/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2010 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 – 2011;

Phòng Giáo dục và Đào tạo có Kế hoạch số: 470 /KH-GD, ngày 04 tháng 10 năm 2010 triển khai các hoạt động hưởng ứng năm học CNTT và định hướng tới năm 2015.

Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên đáp ứng yêu cầu của xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sử dụng các ứng dụng CNTT đã được triển khai tích cực và có hiệu quả như: Chương trình quản lý kế toán tài chính Misa, chương trình quản lý phổ cập, chương trình quản lý cán bộ - PMIS, Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê – EMIS, chương trình quản lý V.EMIS; Trong các trường MN: 3 phần mềm, trong đó: 1 PM KidSmart và 2 PM Nutrikids. Chương trình đáp ứng khá tốt các yêu cầu cơ bản của ngành trong công tác quản lý.

3. Qui mô giáo dục đào tạo

Qui mô của ngành Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn:

TT

Loại đơn vị

Tổng số đơn vị

Số giáo viên

Số học sinh

1

Trung tâm học tập cộng đồng

17

17

2

Trường trung học cơ sở

17

800

13.562

3

Trường PTCS (cấp 1 + 2)

4

Trường tiểu học

30

918

17.154

5

Trường mẫu giáo, mầm non

22

272

8.301

4. Triển khai kết nối Internet băng thông rộng

Số liệu thống kê tình hình các đơn vị chưa kết nối Internet:

TT

Loại đơn vị

Tổng số đơn vị CHƯA kết nối

1

Trung tâm học tập cộng đồng

17

2

Trường trung học cơ sở

0

3

Trường PTCS (cấp 1 + 2)

4

Trường tiểu học

0

5

Trường mẫu giáo, mầm non

16

5. Triển khai hệ thống thư điện tử và website giáo dục

a) Tình hình chung về triển khai hệ thống thư điện tử trong toàn ngành tại địa phuơng.

- Phòng đã thực hiện cấp tài khoản email cho tất cả các đơn vị trực thuộc phòng và các phòng ban của phòng theo hướng dẫn của Cục CNTT. Ngoài ra mỗi cán bộ, giáo viên, chuyên viên của phòng đều có tài khoản Email riêng cho cá nhân.

b) Thống kê số lượng tài khoản email Phòng đã cung cấp cho cán bộ, giáo viên và đơn vị GD&ĐT toàn ngành:

STT

Phân loại người dùng được cấp email

Số lượng tài khoản email đã cấp

Chiếm tỷ lệ (%)

1

Cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT

15

71,4

2

Khối trường THCS

17

100

3

Khối trường Tiểu học

30

100

c) Tình hình xây dựng website của Phòng GD&ĐT cũng như các nội dung, dịch vụ đang hoạt động trên website:

- Địa chỉ của website của Phòng là: http://www.pgdhoainhon.edu.vn

- Sơ đồ website

d) Thống kê tình hình website của các trường học thuộc Phòng theo bảng sau:

STT

Loại đơn vị

Số lượng đơn vị đã có website

1

Trường THCS

2

2

Trường Tiểu học

0

3

Trường Mầm non

0

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường dùng chung trang website của Phòng theo đơn vị của các trường đã được mở.

6. Tổ chức họp giao ban, hội thảo, giảng dạy, tập huấn qua mạng giáo dục

a) Phòng đã được trang bị hệ thống họp sử dụng công nghệ video conference.

b) Thống kê số lần tổ chức họp, hội thảo, tập huấn, dự dự giờ giảng qua mạng theo bảng sau:

STT

Đơn vị tổ chức

Số lần tổ chức trong năm học

1

Phòng GD&ĐT

0

c) Liệt kê tên các trường THCS, TH tích cực sử dụng hệ thống họp, tập huấn, dự giờ giảng qua mạng (nếu có).

7. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

a) Thống tình hình tổ chức tập huấn sử dụng mã nguồn mở :

STT

Đơn vị tổ chức

Số lần tổ chức

Số học viên

1

Phòng GD&ĐT

b) Liệt kê tên các phần mềm mã nguồn mở đã phổ biến, tập huấn.

Unikey, Mozila Firefox

8. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác dạy - học và triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

Thống kê số lượng bài giảng đã tập hợp được từ giáo viên các cấp học theo bảng sau:

STT

Cấp, bậc học

Số bài giảng trình chiếu (Powerpoint)

Số bài giảng e-learning

Tổng số học liệu khác (thí nghiệm ảo, sách điện tử, ...)

1

THCS

660

18

6

2

Tiểu học

83

4

16

Tổng cộng:

743

22

22

9. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

Thống kê số lượng các trường đã áp dụng thành công phần mềm trong công tác quản lý giáo dục :

a. Thống kê tình hình các trường đã sử dụng phần mềm (KHÔNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ DÙNG THÍ ĐIỂM) cung cấp bởi dự án SREM - Bộ GD&ĐT trong công tác quản lý :

a1. Phần mềm EMIS :

- Hiện nay Phòng đã sử dụng chính thức phần mềm thống kê EMIS.

- Đã có 17/17 trường THCS và 30/30 trường tiểu học sử dụng phần mềm EMIS

a2. Phần mềm VEMIS, PMIS : Tình hình sử dụng thành công phần mềm VEMIS và PMIS trong các trường tiểu học, THCS:

 

STT

Tên phần mềm

Tổng số trường tiểu học

Tổng số trường THCS

Tổng số trường THPT

1

Số trường đang sử dụng thành công phần mềm VEMIS

Trong đó:

1.1

Mô đun Quản lý kế hoạch giảng dạy (xếp TKB):

số trường đang sử dụng

1.2

Mô đun Quản lý học sinh:

số trường đang sử dụng

1.3

Mô đun Quản lý nhân sự:

số trường đang sử dụng

1.4

Mô đun Quản lý tài chính:

số trường đang sử dụng

1.5

Mô đun Quản lý thư viện:

số trường đang sử dụng

1.6

Mô đun Quản lý thiết bị:

số trường đang sử dụng

1.7

Mô đun Quản lý EMIS:

số trường đang sử dụng

2

Số trường đang sử dụng thành công phần mềm quản lý nhân sự PMIS

 

Đề nghị cho ý kiến đánh giá về các phần mềm và mô đun phần mềm nêu ở trên:

Phần mềm chưa hoàn thiện, trong quá trình sử dụng còn nhiều lỗi.

b) Thống kê tình hình các trường sử dụng phần mềm quản lý khác trong nhà trường:

 

STT

Tên phần mềm

Trường Tiểu học

Trường THCS

Trường THPT

1

Phần mềm xếp thời khóa biểu do Cục CNTT cung cấp trên mạng http://edu.net.vn/media

0

0

2

Phần mềm xếp thời khóa biểu khác (đề nghị nêu tên phần mềm, nhà sản xuất)

0

0

3

Phần mềm quản lý học sinh, giáo viên SSM (cung cấp bởi Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT)

0

0

4

Phần mềm quản lý học sinh, giáo viên khác trên thị trường (đề nghị nêu danh sách tên phần mềm, nhà sản xuất)

0

0

Đề nghị cho ý kiến đánh giá về các phần mềm nêu ở trên.

10. Công tác đầu tư máy tính trong trường học

Xin cho biết một số liệu cụ thể về máy tính theo bảng sau đây:

STT

Tiêu chí thống kê

Đơn vị

Số lượng hiện có

Nhu cầu cần mua thêm trong 2 năm tới

1

Khối THCS

Bộ

503

442

2

Khối Tiểu học

Bộ

201

530

3

Khối Mầm non

Bộ

30

44

Kết luận

Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy đã được tuyên truyền rộng rãi, chỉ đạo triển khai trong toàn ngành. Công nghệ TT đã giúp cho chất lượng giảng dạy của giáo viên ngày càng cao hơn, các bài giảng sinh động hơn.

Đảm bảo đủ máy vi tính, thiết bị CNTT phục vụ trong công tác quản lý và dạy học của giáo viên bậc Trung học cơ sở. Riêng bậc Tiểu học trang bị được 5 phòng máy vi tính phục vụ dạy học; Mẫu giáo, Mầm non đều được trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác văn phòng.

Năm học 2010 – 2011 triển khai thành công chương trình quản lý trường học V.EMIS đến 30 trường Tiểu học và 17 trường THCS.

Trong quá trình triển khai công tác ứng dụng CNTT vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực con người (mỗi trường cần có 1 cán bộ phụ trách về CNTT), tài chính và hạn chế về nhận thức trong quá trình tổ chức, thực hiện. Tuy nhiên khó khăn lớn là hiện nay chưa thể trang bị hết máy vi tính phục vụ công tác quản lý và văn phòng (Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS cần có ít nhất từ 3-5 máy vi tính).

Những kết quả đã đạt được là nỗ lực chung của toàn ngành với sự góp sức của xã hội, nhưng trên hết là sự chỉ đạo nhạy bén và đúng hướng của lãnh đạo các cấp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 – 2012 VỀ CNTT

Năm học 2011 – 2012 thực hiện kết nối internet băng thông rộng (FTTH) cho các trường Tiểu học và THCS, chỉ đạo các trường tổ chức tốt cho giáo viên và học sinh sử dụng internet tại trường phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Tiếp tục tham mưu với UBND huyện đầu tư các nguồn lực phát triển CNTT và chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT trong toàn ngành. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên về ứng dụng CNTT phục vụ trong quản lý và dạy học.

Nâng cấp, củng cố và bổ sung website của phòng trở thành công cụ hỗ trợ cho việc cải cách hành chính.

Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy trong đó tập trung huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất; trang thiết bị, thông tin, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành. Phấn đấu năm tới nâng tỷ lệ người biết sử dụng vi tính: cán bộ quản lý 90,0 %, giáo viên 80%, để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

Nơi nhận:

Sở GD&ĐT;

Lãnh đạo phòng;

Lưu VP.

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Nguyễn Thị Hoài Anh

(đã ký)

Từ ngày 29/12 đến ngày 31/12/2010 phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải Điền kinh học sinh huyện Hoài Nhơn năm học 2010 – 2011.

Qua đó nhằm đánh giá chất lượng giáo dục thể chất và khuyến khích động viên phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong các nhà trường, góp phần giáo dục nhân cách, phát triển sức khoẻ, thể chất cho học sinh và xây dựng nếp sống lành mạnh. Về dự giải lần này có 558 vận động viên học sinh TH và THCS.

Ngày 31/12/2010 Ban tổ chức đã công bố  kết quả thi và trao thưởng cho các cá nhân và các trường có thành tích cao trong thi đấu giải điền kinh học sinh năm học 2010 - 2011:

Giải toàn đoàn cấp Tiểu học: Giải nhất trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc, giải Nhì trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam, giải Ba trường Tiểu học số 1 Tam Quan và giải KK trường Tiểu học Hoài Châu.

Giải toàn đoàn cấp THCS: Giải Nhất trường THCS Tam Quan Bắc, giải Nhì trường THCS Hoài Châu, giải Ba trường THCS Hoài Thanh và giải KK trường THCS Hoài Phú.

Ngoài ra Ban tổ chức trao giải thưởng cho 110 cá nhân và 12 giải thưởng đồng Đội cho các VĐV giành thứ hạng cao trong thi đấu. Đặc biệt trong giải thi đấu lần này Em Trịnh Minh Toàn trường THCS Hoài Phú (02 HCV – môn chạy 100m nam, 200m nam), em Phan Thị Hồng Trang trường THCS Hoài Châu (01 HCV, 01 HCB môn chạy 200m nữ, 100m nữ), em Cao Thành Hưng trường THCS Bồng Sơn (HCV môn ném bóng nam, HCB môn chạy 100m nam).

Giải điền kinh học sinh huyện Hoài Nhơn năm 2010 - 2011 được tổ chức thành công và an toàn . Thông qua giải, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển chọn đội tuyển điền kinh học sinh của huyện Hoài Nhơn dự thi Giải điền kinh học sinh toàn tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào trung tuần tháng 01/2011 tại Thành phố Quy Nhơn.