Get Adobe Flash player

Ngày 09/6/2012, được sự thống nhất của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn; Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Hoài Nhơn tiến hành buổi gặp mặt 44 cán bộ công chức, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, Văn nghệ, Thể dục thể thao, Xây dựng gia đình thành đạt nhân kết thúc đợt thi đua “Tháng Công nhân” – Tháng 5 năm 2012.

Cán bộ công chức, viên chức, lao động tiêu biểu đại diện cho trên 2 ngàn CBCC,VC, LĐ được Giấy khen nhân Tháng Công nhân - Tháng 5/2012

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Hoài Nhơn đã kêu gọi các cán bộ công chức, viên chức, lao động xuất sắc, tiêu biểu tiếp tục phát huy tốt những thành tích đã đạt được, thi đua giành được nhiều thành tích cao hơn nữa, đặc biệt, mỗi người sẽ là tấm gương động viên, lôi cuốn được các cán bộ công chức, viên chức, lao động khác cùng chung tay thực hiện tốt mọi công việc được giao.
Mai Thảo

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2011 – 2012, được sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục tỉnh, Liên đoàn lao động huyện và sự thống nhất của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn. Ngày 14/3/2012 Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Hoài Nhơn tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn.

 

Đọc thêm...

Năm học 2010-2011 Công đoàn giáo dục từ huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và kế hoạch, chương trình công tác Công đoàn ngành giáo dục Hoài Nhơn, động viên CBGV- lao động trong ngành giữ vững kỷ cương, nền nếp và khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm học.

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Hoài Nhơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn học năm học 2010- 2011;

Đọc thêm...