Get Adobe Flash player

Trong cương vị lãnh đạo, ông Tạ Thanh Liêm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bí thư Chi bộ, đã có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần cải thiện đời sống của những người khó khăn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Liêm đã cùng Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn Chi nhánh thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ; triển khai các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành cho cán bộ, nhân viên học tập đầy đủ và thường xuyên. Từ đó, mọi người được nâng cao năng lực, thực hiện tốt công việc.

Đọc thêm...