Get Adobe Flash player

PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Hoài Đức ngày 25 tháng 05 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2011-2012

Thực hiện Hướng dẫn số 234/HD-GD ngày 14/5/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc báo cáo Tổng kết năm học 2011-2012, Trường THCS Hoài Đức lập Báo cáo Tổng kết năm học 2011-2012 như sau:

PHẦN MỞ ĐẦU

I.-Tình hình và bối cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012:

Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Năm học ngành Giáo dục- đào tạo tiếp tục thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục

Chủ đề năm học 2011-2012 “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

Năm học 2011-2012, trường THCS Hoài Đức có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

* Thuận lợi :

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Phòng Giáo dục và đào tạo Hoài Nhơn; Đảng uỷ, UBND và các Hội đoàn thể xã Hoài Đức và nhất là sự cộng tác, hỗ trợ đắc lực của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

-Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần đoàn kết, gắn bó, nổ lực trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì mục tiêu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh .

- Học sinh của trường vốn có truyền thống hiếu học, phần lớn là ngoan hiền, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập. Đại đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học của con em

* Khó khăn :

- Tình hình kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khá cao (127 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 177 thuộc diện cận nghèo) nhiều PHHS đi làm ăn xa, không có điều kiện đầu tư việc học cho con em; một bộ phận phụ huynh còn thiếu quan tâm đến việc học của con em. Bên cạnh đó, tác động mặt trái của cơ chế thi trường, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội đã ảnh hưởng xấu đến một bộ phận học sinh, làm cho công tác giáo dục đạo đức học sinh có phần gặp khó khăn

- Chất lượng tuyển sinh đầu vào của trường không cao và thiếu đồng bộ, nhiều học sinh khá giỏi, gia đình có điều kiện đã chuyển học trường THCS Bồng Sơn (từ bậc Tiểu học)

- Một số ít cán bộ giáo viên lớn tuổi việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy gặp khó khăn, chậm đổi mới PPDH

Tải chi tiết tại đây:

TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC Hoài Đức, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Thư cảm ơn!

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân xã Hoài Đức

- Các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội

- Các nhà hảo tâm

- Các cựu học sinh của Trường THCS Hoài Đức

Năm học 2011-2012, với sự phấn đấu nổ lực của thầy và trò; sự quan tâm của các ngành các cấp; sự hỗ trợ của Hội phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm, các cựu học sinh, Trường THCS Hoài Đức tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Nhân dịp Tổng kết năm học 2011-2012, tuyên dương, khen thưởng học sinh; Ban giám hiệu - Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh Trường THCS Hoài Đức chân thành cảm ơn UBND xã Hoài Đức, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các cựu học sinh của trường đã hỗ trợ kinh phí và tặng phẩm cho Trường Trung học cơ sở Hoài Đức khen thưởng cho Học Sinh Giỏi, Học sinh Tiên Tiến, Học sinh đạt giải trong các phong trào, Hội thi các cấp. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của quý tổ chức và quý vị là nguồn động lực to lớn động viên, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của thầy và trò nhà trường ngày càng hiệu quả.

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thnh cơng trong cơng tc, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong phong trào Khuyến học – Khuyến tài, để góp phần vào sự phát triển của giáo dục xã nhà ngày càng vững mạnh

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

NGUYỄN VĂN MINH

Sau đây là danh sách các tổ chức kinh tế - xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ

Tải chi tiết tại đây:

TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC

Hoài Đức, ngày 28 tháng 5 năm 2011

Thư cảm ơn!

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã Hoài Đức;

- Các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội;

- Các nhà hảo tâm;

- Các cựu học sinh của Trường THCS Hoài Đức.

Năm học 2010-2011, với sự phấn đấu nổ lực của thầy và trò; sự quan tâm của các ngành các cấp; sự hỗ trợ của Hội phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm, các cựu học sinh, TrườngTHCS Hoài Đức tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặngBằng khen “có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”(QĐ số 2064/QĐ-TTg, ngày 11/11/2010 của Thủ tướng chính phủ )

Nhân dịp Tổng kết năm học 2010-2011, tuyên dương, khen thưởng học sinh; Ban giám hiệu - Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh Trường THCS Hoài Đức chân thành cảm ơn UBND xã Hoài Đức, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các cựu học sinh của trường tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và các tỉnh, thành khác trong cả nước đã hỗ trợ kinh phí và tặng phẩm cho Trường Trung học cơ sở Hoài Đức khen thưởng cho Học Sinh Giỏi, Học sinh Tiên Tiến, Học sinh đạt giải trong các phong trào, Hội thi các cấp. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của quý tổ chức và quý vị là nguồn động lực to lớn động viên, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt của thầy và trò nhà trường ngày càng hiệu quả.

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành cơng trong cơng tác, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong phong trào Khuyến học -– Khuyến tài, để góp phần vào sự phát triển của giáo dục xã nhà ngày càng vững mạnh

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN MINH

Xem danh sách ủng hộ tại đây:

Năm học 2009-2010 Trường THCS Hoài Hương đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập, kết quả nhà trường được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng cờ thi đua xuất sắc. Ngày 20 tháng 11 năm 2010, Ủy ban nhân dân Huyện Hoài Nhơn tổ chức Lễ trao cờ cho nhà trường.

Đó là Trường tiểu học (TH) Hoài Châu, thuộc xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, Bình Định - được thành lập từ năm 1965 thuộc vùng giải phóng . Những năm mới thành lập đội ngũ giáo viên của trường đa số đã lớn tuổi, thuộc diện giáo viên kháng chiến, chất lượng dạy và học chưa cao.

Những năm gần đây, ngôi trường này như vươn mình trở dậy và gặt hái được những thành quả đáng kể. Mới đây, ( ngày 25 tháng 4 năm 2010 ) trường TH xã Hoài Châu đã làm lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia & Danh hiệu “Trường VĂN HÓA cấp huyện”.

Đọc thêm...