Get Adobe Flash player

PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Hoài Đức ngày 25 tháng 05 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2011-2012

Thực hiện Hướng dẫn số 234/HD-GD ngày 14/5/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn về việc báo cáo Tổng kết năm học 2011-2012, Trường THCS Hoài Đức lập Báo cáo Tổng kết năm học 2011-2012 như sau:

PHẦN MỞ ĐẦU

I.-Tình hình và bối cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012:

Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Năm học ngành Giáo dục- đào tạo tiếp tục thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục

Chủ đề năm học 2011-2012 “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

Năm học 2011-2012, trường THCS Hoài Đức có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

* Thuận lợi :

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Phòng Giáo dục và đào tạo Hoài Nhơn; Đảng uỷ, UBND và các Hội đoàn thể xã Hoài Đức và nhất là sự cộng tác, hỗ trợ đắc lực của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh

-Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có tinh thần đoàn kết, gắn bó, nổ lực trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì mục tiêu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh .

- Học sinh của trường vốn có truyền thống hiếu học, phần lớn là ngoan hiền, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập. Đại đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học của con em

* Khó khăn :

- Tình hình kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khá cao (127 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 177 thuộc diện cận nghèo) nhiều PHHS đi làm ăn xa, không có điều kiện đầu tư việc học cho con em; một bộ phận phụ huynh còn thiếu quan tâm đến việc học của con em. Bên cạnh đó, tác động mặt trái của cơ chế thi trường, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội đã ảnh hưởng xấu đến một bộ phận học sinh, làm cho công tác giáo dục đạo đức học sinh có phần gặp khó khăn

- Chất lượng tuyển sinh đầu vào của trường không cao và thiếu đồng bộ, nhiều học sinh khá giỏi, gia đình có điều kiện đã chuyển học trường THCS Bồng Sơn (từ bậc Tiểu học)

- Một số ít cán bộ giáo viên lớn tuổi việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy gặp khó khăn, chậm đổi mới PPDH

Tải chi tiết tại đây:

video